Пошук

Публічна інформація

Інформація

Посилання

Керівні органи

Склад керівних органів
Вчена рада
Ректорат
Підрозділи ВІКОП
Контакти

Основні документи

Статут ПВНЗ ВІКОП 
Колективний договір 
Правила внутрішнього трудового розпорядку 
ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсу, прийняття на роботу, продовження трудових відносин і звільнення з посад науково-педагогічних та педагогічних працівників у Вінницькому інституті конструювання одягу і підприємництва 
Ліцензія + додатки  /uploads/pdf_1.png   
Сертифікати про акредитацію 

Положення про
колегіальні органи

Положення про Вчену раду ПВНЗ ВІКОП 
Склад Вченої ради ПВНЗ ВІКОП 
Рішення Вченої ради  

Організація освітнього
процесу

Положення про організацію освітнього процесу 
Положення про екзаменаційну комісію, організацію державної атестації 
Положення яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором 
Положення про бібліотеку 
Положення про кафедру 
Положення про коледж 

Приймальна комісія

Положення про Примальну комісію 
Правила прийому до ПВНЗ ВІКОП 

Студентське
самоврядування

Діяльність органів студентського самоврядування 
Положення про орган студентського самоврядування 
Положення про наукове товариство студентів і молодих вчених 
Протоколи студради 

Річні звіти

Звіт Ректора ПВНЗ ВІКОП за 2015 рік

Кошторис та
зміни до нього

Фінансовий звіт за 2015 р. 

Штатний розпис

Зведений штатний розпис по інституту 

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Проведення тендерних процедур 

 

 

13.06.2016 03:49