Пошук

Правила прийому

                 

 

               

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Приватного вищого навчального закладу
«Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» в 2022 році

Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів

Зміни до правил прийому "Фаховий коледж констуювання одягу"

Зміни до правил прийому "Вінницький інститут конструювання одягу"

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва в 2022р."

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва в 2021р."

Правила прийому до Структурного пІдрозділу "Фаховий коледж конструювання одягу" ПВНЗ "Вінницький інститут коструювання одягу і підприємництва"

Додатки до Правил прийому на навчання до ПВНЗ Вікоп

Список рекомендованих від 07. 09.2022, бакалавр, денна, 076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність, 1ЕК

Список рекомендованих від 07.09.2022, бакалавр, денна, 182, Технології легкої промисловості, 1ТБ

Наказ про зарахування на навчання студентів першого курсу денної форми навчання

Список рекомендованих від 23.09.2022, бакалавр, заочна 076 Підприємництво та біржова діяльність, 1ЕКЗ

Список рекомендованих від 23.09.2022, бакалавр, заочна 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 1ЕОЗ

Список рекомендованих від 23.09.2022, бакалавр, заочна 182 Технології легкої промисловості, 1ТЗБ

Список рекомендованих від 23.09.2022, магістр, зачона 182 Технології легкої промисловості, 5МКТЗ

Список рекомендованих від 23.09.2022, магістр, заочна 071 Облік і оподаткування, 5МФОЗ

Список рекомендованих від 23.09.2022, магістр, денна 182 Технології легкої промисловості, 5МКТ

Список рекомендованих від 23.09.2022, магістр, денна 071 Облік і оподаткування, 5МФО

Список рекомендованих від 23.09.2022, магістр, денна 071 Облік і оподаткування, 5МФОм

Список рекомендованих від 23.09.2022, магістр, денна 071 Облік і оподаткування, 5МФОб

Список рекомендованих від 23.09.2022, магістр, денна 182 Технології легкої промисловості, 5МКТм

08.03.2021 13:17