Пошук

Голови ДЕК

 

 Голови  державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації

 за освітньо-кваліфікаційним рівнем МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА у Структурному підрозділі «Коледж конструювання одягу» в Приватному вищому навчальному закладі «Вінницький інститут конструювання одягу в підприємництва» (для) на 2015/2016 навчальний рік

                                      

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Найменування установи, посада

Вчений ступінь,  вчене звання

Який навчальний заклад закінчив і коли

Присвоєна кваліфікація і спеціальність за дипломом

Строк роботи за фахом

Строк роботи в ДЕК

Галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість»,, спеціальність 5.05160201 «Швейне виробництво»

1

Парчевська Катерина Петрівна

ТзОВВТФ «Світлана-ЛТД»  директор швейного підприємства

 

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1982 р.

Кваліфікація: інженер-технолог. Спеціальність: Технологія швейних виробів. Диплом Д-І №333544 від 30.06.1982 р.

21 років

20.06.2016-

24.06.2016 (денна, заочна форма навчання)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Ректор     ________________        проф.. Нахайчук О.В.

                                                                                                 (підпис)                  ( прізвище та ініціали керівника ВНЗ)

 

 

 

 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем БАКАЛАВРА в Приватному вищому навчальному закладі «Вінницький інститут конструювання одягу в підприємництва» на 2015/2016 навчальний рік

                                      

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Найменування установи, посада

Вчений ступінь,  вчене звання

Який навчальний заклад закінчив і коли

Присвоєна кваліфікація і спеціальність за дипломом

Строк роботи за фахом

Строк роботи в ДЕК

Галузь знань 0516«Текстильна та легка промисловість», напрям підготовки 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості»

1

Защепкіна Наталія Миколаївна

Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри матеріалознавства та технологій переробки текстильних волокон

Доктор технічних наук, Диплом ДД№000078 від 10.11.2011 р. Спеціальність: Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів Атестат професора кафедри матеріалознавства та технологій переробки текстильних волокон

12П № 008575

Протокол № 3/01-П від 28.03.2013

Херсонський індустріальний інститут, 1983 р.

Кваліфікація: інженер-механік.

 Спеціальність: Машини та апарати текстильної промисловості.

Диплом ИВ-І №209407від 30.06.1983 р.

33 роки

13.06.2016-

17.06.2016 (денна, заочна форма навчання)

 

 

 

 

 

 

Ректор     ________________         проф.. Нахайчук О.В.

                                                                                                 (підпис)                  ( прізвище та ініціали керівника ВНЗ)

 

           

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 за освітньо-кваліфікаційним рівнем СПЕЦІАЛІСТА в Приватному вищому навчальному закладі «Вінницький інститут конструювання одягу в підприємництва» на 2015/2016 навчальний рік

                                      

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Найменування установи, посада

Вчений ступінь,  вчене звання

Який навчальний заклад закінчив і коли

Присвоєна кваліфікація і спеціальність за дипломом

Строк роботи за фахом

Строк роботи в ДЕК

Галузь знань 0516«Текстильна та легка промисловість», спеціальність 7.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»

1

Защепкіна Наталія Миколаївна

Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри матеріалознавства та технологій переробки текстильних волокон

Доктор технічних наук, Диплом ДД№000078 від 10.11.2011 р. Спеціальність: Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів Атестат професора кафедри матеріалознавства та технологій переробки текстильних волокон

12П № 008575

Протокол № 3/01-П від 28.03.2013

Херсонський індустріальний інститут, 1983 р.

Кваліфікація: інженер-механік.

 Спеціальність: Машини та апарати текстильної промисловості.

Диплом ИВ-І №209407від 30.06.1983 р.

33 роки

22.06.2015-

26.06.2015 (денна, заочна форма навчання)

 

 

 

                                                                        Ректор     ________________        проф.. Нахайчук О.В.

                                                                                                 (підпис)                  ( прізвище та ініціали керівника ВНЗ)

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем СПЕЦІАЛІСТА в Приватному вищому навчальному закладі «Вінницький інститут конструювання одягу в підприємництва» на 2015/2016 навчальний рік

 

 

                                      

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Найменування установи, посада

Вчений ступінь,  вчене звання

Який навчальний заклад закінчив і коли

Присвоєна кваліфікація і спеціальність за дипломом

Строк роботи за фахом

Строк роботи в ДЕК

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальність 7.03050803 «Оподаткування»

1

Нікітішин Андрій Олександрович

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, доцент кафедри фінансів

Кандидат економічних наук, Диплом ДК№055162 від 11.10.2009 р. Спеціальність: Фінанси, грошовий обіг і кредит Протокол 15-06/4

Атестат доцента по кафедрі фінансів 12ДЦ№042913 від 30.06.2015 р. Протокол 3/03-Д

Академія державної податкової служби України, 2003 р.

Кваліфікація: Магістр з управління державними фінансами

 Спеціальність: Фінанси. Диплом КХ

№21507037 від 10.05.2003 р.

15 років

13.06.2016-

17.06.2016(денна форма навчання)

 

 

 

 

 

 

Ректор     ________________         проф.. Нахайчук О.В.

                                                                                                 (підпис)                  ( прізвище та ініціали керівника ВНЗ)

 

 

 

 

 

 

 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем БАКАЛАВРА в Приватному вищому навчальному закладі «Вінницький інститут конструювання одягу в підприємництва» на 2015/2016 навчальний рік

                                      

 

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Найменування установи, посада

Вчений ступінь,  вчене звання

Який навчальний заклад закінчив і коли

Присвоєна кваліфікація і спеціальність за дипломом

Строк роботи за фахом

Строк роботи в ДЕК

Галузь знань 0305«Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємство»

1

Заюкова Марина Сергіївна

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, доцент кафедри фінансів

Кандидат економічних наук, Диплом ДК№022570 від 10.03.2004 р. Спеціальність: Фінанси, грошовий обіг і кредит Протокол 12-06/3

Атестат доцента по кафедрі менеджменту та моделювання в економіці 02ДЦ№015575від 15.12.2005 р. Протокол 5/03-Д

Вінницький державний технічний університет,

2000 р.

Кваліфікація: економіст, менеджер виробництва

 Спеціальність: Менеджмент у виробничій сфері. Диплом ВН№13924196від 15.07.2000 р.

16 років

20.06.2016-

24.06.2016 (денна форма навчання)

 

 

 

 

 

 

                                                                        Ректор     ________________        проф.. Нахайчук О.В.                                                                                                                                                                                             (підпис)            ( прізвище та ініціали керівника ВНЗ)

 

 

 

 

 

 

 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем БАКАЛАВРА в Приватному вищому навчальному закладі «Вінницький інститут конструювання одягу в підприємництва» на 2015/2016 навчальний рік

                                      

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Найменування установи, посада

Вчений ступінь,  вчене звання

Який навчальний заклад закінчив і коли

Присвоєна кваліфікація і спеціальність за дипломом

Строк роботи за фахом

Строк роботи в ДЕК

Галузь знань 0305«Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

1

Нікітішин Андрій Олександрович

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, доцент кафедри фінансів

Кандидат економічних наук, Диплом ДК№055162 від 11.10.2009 р. Спеціальність: Фінанси, грошовий обіг і кредит Протокол 15-06/4

Атестат доцента по кафедрі фінансів 12ДЦ№042913 від 30.06.2015 р. Протокол 3/03-Д

Академія державної податкової служби України, 2003 р.

Кваліфікація: Магістр з управління державними фінансами

 Спеціальність: Фінанси. Диплом КХ

№21507037 від 10.05.2003 р.

15 років

20.06.2016-

24.06.2016 (денна форма навчання)

 

 

 

 

                                              Ректор     ________________                      проф.. Нахайчук О.В.                                                                                                                                                                                   (підпис)                  ( прізвище та ініціали керівника ВНЗ)

 

 

10.06.2016 00:37