Пошук

Акредитаційна експертиза Коледжу конструювання одягу

Експертною комісією Міністерства осіти та науки України було проведено акредитаційну експертизу діяльності Структурного підрозділу «Коледж конструювання одягу» приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво». 


 

Експертна комісія на підставі результатів експертизи дійшла висновку, що освітня діяльність зі спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво», її кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне та інформаційного забезпечення у структурному підрозділі «Коледж конструювання одягу» приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

Рівень підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» відповідає сучасним державним вимогам, тому спеціальність 5.05160201 «Швейне виробництво» у структурному підрозділі «Коледж конструювання одягу» приватного вищого навчального закладу «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» може бути акредитована.

На підставі вказаного вище експертна комісія МОН України зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» у Структурному підрозділі «Коледж конструювання одягу» ПВНЗ «Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з ліцензованим обсягом 60 осіб денної форми навчання і 25 осіб заочної форми навчання.

 
14.06.2016 21:13