Пошук

ВІКОП святкує 25 років з дня свого заснування!

Шановні викладачі, працівники, студенти,
випускники!

Щиро вітаю Вас із славним 25-річчям Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва. 

 

До цієї знаменної дати навчальний заклад йшов довгою дорогою наполегливої праці досвідчених, творчих, талановитих викладачів. Це був нелегкий шлях утвердження наших принципів, пошуків, звершень, зростання та примноження здобутків.

В теперішній час наш інститут – це вищий навчальний заклад, знаний не тільки на Вінничині, але й в усій Україні та далеко за її межами, відомий своїми випускниками, які отримали всебічні ґрунтовні знання та стали справжніми майстрами улюбленої справи.

Ми гордимося причетністю  нашого закладу до навчання та виховання обдарованої творчої молоді, до розбудови майбутнього нашої країни.

Сьогодні інститут відіграє вагому роль у підготовці висококваліфікованих фахівців. В закладі створені всі умови для успішного навчання студентів: чудово обладнані аудиторії та лабораторії, комп`ютерні класи, тощо. Все це дає можливість максимально наблизити процес навчання до вимог швидкоплинного сьогодення.

Наші вихованці беруть участь у творчих фестивалях і конкурсах, конференціях і олімпіадах, де показують високі результати.

Вагомий вклад у навчальному процесі відіграє кафедра технології та конструювання швейних виробів (ТКШВ), яка є випускною кафедрою, що готує молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів у сфері легкої промисловості. Підготовка студентів здійснюється за денною і заочною формою навчання.

Викладачі кафедри приділяють велику увагу практичній підготовці. Для цього на кафедрі створені нові швейні лабораторії, які оснащені необхідним виробничим обладнанням, на якому студенти проходять навчальну практику.

Виробнича та переддипломна практики проходять на підприємствах швейної галузі, постійними базами яких є товариства ПрАТ «Володарка», ЗАТ «Поділля» та інші провідні підприємства Вінницької та інших областей.

Викладацький склад кафедри приймає участь у науково-дослідній роботі за різною тематикою. Досліджуються теоретичні та практичні питання щодо удосконалення технологічних процесів по виготовленню виробів легкої промисловості.

Науково-дослідна робота спрямована на розробку методів дослідження матеріалів, проектування та технології виготовлення конкурентоздатних швейних виробів. Результати досліджень доповідаються на університетських і міжвузівських наукових конференціях, публікуються в фахових журналах.

Актуальним напрямком досліджень є розробка спеціального одягу для урологічних хворих.

Викладачами кафедри розроблена методика оптимального вибору тканин для бандажних виробів з використанням програм в системі MathCAD. Досліджено зміну експлуатаційних властивостей матеріалів лікувально-бандажних виробів від інтенсивності зносу. За результатами науково-дослідних робіт викладачі кафедри неодноразово отримували патенти України. Розроблені вироби пройшли апробацію у Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері.

Члени кафедри також працюють над науковою тематикою «Дослідження міцності тканини різного асортименту з метою надання практичних рекомендацій по їх вибору та експлуатації».

Студенти також мають змогу займатись науковими дослідженнями - вони достойно представляють інститут і виборюють призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Щороку студенти під керівництвом викладачів кафедри ТКШВ приймають участь у наукових конференціях, олімпіадах та мистецьких заходах, а також у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Конструювання та теxнології швейниx виробів», яка проходить на базі Київського національного університету технології та дизайну (КНУТД). Студенти нашої спеціальності неодноразово ставали переможцями в різних номінаціях.

Кафедра  ТКШВ має сучасну матеріальну базу для впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес, розроблені пакети навчальних програм для вивчення на ПК таких курсів, як «САПР одягу», «Комп’ютерна підготовка конструкторської документації», «Оптимізація технологічних рішень», «Інженерна підготовка виробництва і проектування технологічних процесів», «Художнє моделювання і проектування одягу» тощо.      Для підвищення якості підготовки спеціалістів в 2011/12 н.р запроваджено в навчальний процес сучасні комп’ютерні програми: САПР JULIVI та АРМ «Технолог», «КОМПАС-3D».

У навчальному процесі використовуються прогресивні, інноваційні методики навчання, сучасні технології виробництва швейних виробів, сучасне інформаційне та програмне забезпечення технічного профілю навчання.

В результаті багаторічної праці наших викладачів на освітянській ниві  тисячі висококваліфікованих спеціалістів, підготовлених у стінах нашого закладу, успішно працюють у багатьох сферах народного господарства, створюють власні підприємства, впроваджуючи у життя набуті знання та  генеруючи сучасні ідеї.

Сподіваємось, що і надалі будемо продовжувати та примножувати славні традиції, формувати не тільки професійні навики у студентів, а і виховувати справжніх громадян та патріотів нашої держави.

Є всі підстави вважати, що Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва в майбутньому буде йти магістральним шляхом розвитку, наполегливо впроваджуватиме сучасні наукові досягнення, новітні технології, формуватиме громадян нової формації, що дозволить йому посідати чільне місце серед провідних закладів країни.

Щиро бажаю колективу успішної роботи на благо України, добра, миру та всіляких гараздів.

 

Зав. каф. Технології та конструювання швейних виробів
д.т.н., проф. О.В. Нахайчук

АДРЕСА: м. Вінниця, проспект Космонавтів, 7, каб.№125, 

Тел.: 51-11-69, 46-69-83

E-mail: Vikop1992@ukr.net 

 Web:  vikop.org.ua

07.11.2017 07:30